Welkom

STIZON, Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek, is een organisatie die data verzamelt en beheert, van en voor huisartsen, apothekers, klinische laboratoria en ziekenhuisapotheken.

STIZON stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk ten behoeve van zorgverleners in de gezondheidszorg (huisartsen, apotheken, ziekenhuizen etc.) diensten te verrichten. Deze diensten bestaan uit het bewerken van door de zorgverlener aangeleverde data.

STIZON treedt op als 'bewerker' in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van de aangeleverde data, die in deze fase herleidbaar zijn naar de individuele patiënt. De verstrekking van de data en de bewerking geschiedt op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de zorgverlener en STIZON, waarin is bepaald dat het gebruik van de data slechts plaats kan vinden met toestemming van de zorgverlener.

STIZON levert onder strikte voorwaarden en met uw toestemming data aan Meetpunt Kwaliteit en het
PHARMO Instituut.

 

Aanvragen

Ik ben apotheker en wil ook deelnemer worden en/of meer informatie ontvangen.