Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op (gebruik van) deze website. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek is de grootst mogelijke zorg besteed. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website is vertrouwelijk, en wordt vrijgesteld van openbaarmaking krachtens de toepasselijke wetgeving. Zij is uitsluitend bestemd voor de entiteit met wie Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek een contract heeft voor de doeleinden zoals vastgelegd in dit contract. Gebruik van de informatie weergegeven op deze website is voor de aangewezen ontvanger. Eventuele verspreiding, distributie of het kopiëren van dit materiaal door een andere entiteit dan de aangewezen begunstigde is ten strengste verboden. Als u toegang krijgt tot informatie die niet voor u is bestemd, neem dan onmiddellijk contact op met Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek.