Over STIZON

Over STIZON

Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON) wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren door ziekteverloop en effecten van behandelingen met data inzichtelijk te maken. STIZON verzamelt, verwerkt en beheert gegevens over behandelingen en uitkomsten van zorg.

Veilig en vertrouwd

Veiligheid staat bij STIZON voorop. Wij voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging. Hiervoor zijn wij ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd.  Ook staan wij onder toezicht van een Compliance Commissie. 

Compliance commissie

Zorggegevens zijn kwetsbare gegevens, dat beseffen wij ons als STIZON heel goed. Daarom gaan wij uiterst veilig met uw data om. Het verzamelen en beheren van gegevens verloopt volgens de daarvoor geldende wettelijke voorwaarden. Een Compliance Commissie houdt toezicht op een correcte en veilige verwerking van persoonsgegevens door STIZON volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De Compliance Commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van zorgverleners (waaronder huisartsen, (ziekenhuis)apothekers, klinische chemici en vertegenwoordigers uit de patiëntenorganisaties). De Commissie wordt voorgezeten door Mr. Dr. Sjaak Nouwt, Privacyadviseur. Verder nemen zitting:

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

STIZON heeft een Functionaris Gegevensbescherming extern aangesteld om zoveel mogelijk te waarborgen dat het toezicht zo onafhankelijk mogelijk is.
Mevrouw drs. E. Verhaar van KWINZO is de Functionaris Gegevensbescherming STIZON. Zij is te bereiken via email: FG@STIZON.NL

Neem contact op met STIZON

Heeft u vragen over koppelingen met STIZON? Of bent u benieuwd hoe u data voor u kunt laten werken? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem direct contact met ons op.