Werkwijze

Onze werkwijze

STIZON verzamelt, verwerkt en beheert zorggegevens van verschillende zorgverleners. Dit heeft de volgende voordelen:

Zo werken wij

Elke zorgverlener heeft een eigen datakluis met oorspronkelijke gegevens. De gegevens in deze kluis zijn alleen toegankelijk voor u als zorgaanbieder. STIZON verzamelt, verwerkt en beheert de data.

Stizon is een onafhankelijke stichting met contractuele relaties met PHARMO Institute, INSZO, Perined, Palga en IKNL.

Aan de data die STIZON beheert kan onze partner INSZO – met uw toestemming – analysetools en slimme algoritmen toevoegen in het systeem. Daarmee kunt u uw gegevens analyseren en sneller interveniëren, als dat nodig is. Ook zijn deze analyses nuttig voor bijvoorbeeld het voorbereiden van consulten en om gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners. Goede evaluatie leidt tot zorgoptimalisatie!

Dashboards

De verzamelde gegevens worden door onze partner INSZO inzichtelijk gemaakt in dashboards in het Mijn INSZO Portaal. 

Onderzoek

Uw gegevens kunnen tevens inzicht in ziekteverloop en interessante patronen laten zien. De gegevens die STIZON verzamelt kunnen door onderzoekers van het PHARMO Instituut en/of aangesloten universiteiten geanonimiseerd worden gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard enkel met uw toestemming! 

Dit doen wij als volgt

Met het verstrekken van uw gegevens aan STIZON kunt u dus niet alleen bijdragen aan het optimaliseren van de gezondheid van uw eigen patiënten. U draagt ook bij aan nationaal en internationaal onderzoek waarmee we zorg en gezondheid op grote schaal kunnen optimaliseren.

Compliance commissie

Zorggegevens zijn kwetsbare gegevens, dat beseffen wij ons als STIZON heel goed. Daarom gaan wij uiterst veilig met uw data om. Het verzamelen, verwerken en beheren van gegevens verloopt volgens de daarvoor geldende wettelijke voorwaarden. We voldoen aan de normen van ISO27001 en NEN7510. Een Compliance Commissie houdt toezicht op een correcte en veilige verwerking van persoonsgegevens door STIZON. 

De Compliance Commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van zorgverleners (waaronder huisartsen, (ziekenhuis)apothekers, klinische chemici en vertegenwoordigers uit de patiëntenorganisaties). De Commissie wordt voorgezeten door Mr. Dr. Sjaak Nouwt, Privacyadviseur.

Neem contact op met STIZON

Heeft u vragen over koppelingen met STIZON? Of bent u benieuwd hoe u data voor u kunt laten werken? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem direct contact met ons op.