Historie

De historie van STIZON

Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON) komt voort uit het PHARMO Instituut. Dit instituut is een spin-off (1999) van onder andere de Universiteit Utrecht voor wetenschappelijk onderzoek naar de werking en veiligheid van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van gegevensbestanden van openbare apotheken, politheken, ziekenhuisapotheken, huisartsen en klinisch laboratoria om te onderzoeken of, wanneer en waarom geneesmiddelen bij sommige patiënten niet goed werken of bijwerkingen veroorzaken. Het is daarvoor nodig grote groepen patiënten die geneesmiddelen gebruiken, langere tijd te volgen om te leren wat er misgaat met de behandeling, waarom dat zo is en hoe dit kan worden voorkomen. Het is voor dit soort populatieonderzoek niet nodig te weten wie de patiënt of behandelaar is. Gegevens zijn daarom geanonimiseerd. De resultaten van onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. 

In 2012 is, in overleg met privacy-deskundigen, besloten de gegevens die in de loop der jaren zijn verzameld en gebruikt door het PHARMO Instituut in beheer te geven van een onafhankelijke stichting, STIZON. STIZON is vanaf die datum, verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van gegevens van de aangesloten zorgverleners. Tevens is begonnen met het inrichten van een faciliteit om gegevens in opdracht van aangesloten zorgverleners te analyseren voor eigen gebruik om hun te helpen met het optimaliseren van hun zorgverlening. Dit wordt uitgevoerd door het Instituut voor Zorgoptimalisatie (INSZO), een dienstverlenende organisatie die sinds 1999 huisartsen, klinisch laboratoria en apothekers ondersteunt met management en stuurinformatie. 

Door deze constructie, waarbij STIZON opereert als een trusted third party (TTP) voor het PHARMO Instituut en INSZO, wordt het verzamelen, verwerken en beheren van gegevens gescheiden van het gebruik van de gegevens. Dat is noodzakelijk om oneigenlijk gebruik van gegevens te voorkomen en de privacy en beveiliging van gegevens optimaal volgens de meeste modern standaarden te kunnen beschermen. De procedures die gevolgd worden voldoen aan de huidige privacy wetgeving waarvoor STIZON voor de beveiliging en verwerking van de gegevens gecertificeerd is (ISO27001 en NEN7510). 

Neem contact op met STIZON

Heeft u vragen over koppelingen met STIZON? Of bent u benieuwd hoe u data voor u kunt laten werken? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem direct contact met ons op.