Veelgestelde vragen

Op alles een antwoord

Wij begrijpen het als u vragen heeft over onze werkwijze! Wellicht vindt u uw antwoorden hieronder in de Frequently Asked Questions (FAQ). Of neem contact met ons op.

In de dienst- en verwerkersovereenkomst met STIZON geeft u aan welke organisaties worden geautoriseerd uw gegevens in te zien. Zo kunnen uw gegevens bijvoorbeeld worden geleverd aan en worden gebruikt door onze partner INSZO, een door u gekozen organisatie voor het leveren van sturingsinformatie voor uw praktijk of voor bijvoorbeeld FTO ondersteuning. Uw gegevens kunnen, indien u daar opdracht voor geeft, anoniem worden verstrekt aan het PHARMO Instituut voor het beantwoorden van een wetenschappelijk vraag.

De Compliance Commissie van STIZON ziet toe op het juist gebruik van uw gegevens. Deze commissie toets het gebruik op alle mogelijke privacyaspecten. De STIZON Compliance Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten zorgverleners. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, gespecialiseerd in privacy en governance recht.

Derden zijn organisaties die uw gegevens onderzoeken en/of inzichtelijk maken voor u in dashboards. Het PHARMO Instituut gebruikt geanonimiseerde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. INSZO kan in opdracht van u of van een zorggroep gegevens analyseren en inzichtelijk maken. Beide organisaties staan onder toezicht van de Compliance Commissie. Wanneer u opdracht geeft aan STIZON kunt u zowel het PHARMO Instituut als INSZO autoriseren uw gegevens geanonimiseerd en volgens de geldende richtlijnen te gebruiken.

De inzage in gegevens is voorbehouden aan medewerkers van STIZON en de door u gekozen organisatie die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Alleen de medewerkers van systeembeheer hebben volledige toegang tot uw gegevens, alle andere medewerkers hebben beperkt toegang afhankelijk van hun functie. De medewerkers van het PHARMO Instituut, de onderzoekers, hebben enkel toegang tot een aparte dataset met volledig geanonimiseerde gegevens.

Uw gegevens worden in onbewerkte vorm nooit verstrekt aan derden. Bewerkte gegevens, die ontdaan zijn van alle gegevens die locatie, persoon (patiënt, zorgverlener) of instellingen kunnen identificeren, kunnen onder voorwaarden verstrekt worden aan onderzoekers die verbonden zijn aan een wetenschappelijk onderzoeksinstituut.

Onderzoekers van universiteiten kunnen geanonimiseerde gegevens voor onderzoek bewerken, analyseren en publiceren op basis van een goedgekeurd onderzoeksprotocol, waarin de aard en de benodigde gegevens expliciet worden beschreven. Toegang is beperkt tot die gegevens die in het onderzoeksprotocol worden beschreven. De Compliance Commissie ziet toe op een juist gebruik van deze gegevens.

Alle gebruikers van de gegevens, dus het PHARMO Instituut, INSZO of de door u gekozen organisatie, evenals universiteiten betalen voor het gebruik per onderzoeksvraag. Hierdoor kan STIZON de kosten dekken die gemaakt worden voor het verzamelen van de data, het onderhoud en het beheer van de registraties.

Nee. De resultaten van onderzoeken uitgevoerd in opdracht van individuele zorgverleners zijn alleen beschikbaar voor die individuele zorgverlener. Dat betekent expliciet dat de resultaten, de verwerking van gegevens voor bijvoorbeeld een diabetes zorgstraat, alleen aan de zorgverlener zelf worden teruggerapporteerd tenzij de zorgverlener in kwestie de gekozen organisatie mandateert deze gegevens met bijvoorbeeld de aangesloten zorggroep te delen.

De farmaceutische industrie, evenals de Europese Unie, de geneesmiddelen autoriteiten (EMA, FDA) en universiteiten zijn belangrijke opdrachtgevers voor het uitvoeren van onderzoek door het PHARMO Instituut. Voor alle opdrachtgevers gelden dezelfde spelregels. Onderzoeken worden alleen projectmatig uitgevoerd indien het onderzoek zelf tot doel heeft informatie te generen die in het belang is van de behandeling van patiënten. Zij betalen voor dit onderzoek en de inkomsten worden gebruikt voor de financiering van STIZON. Commerciële projecten worden niet gehonoreerd.

Neem contact op met STIZON

Heeft u vragen over koppelingen met STIZON? Of bent u benieuwd hoe u data voor u kunt laten werken? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem direct contact met ons op.